Www.kolesarski ispit.com

Poizvedba opravljena dne 28.08.14

Kolesarski izpit - Dobrodošli na spletni strani OŠ Zreče!

K olesarska izkaznica je javni dokument, ki otroku dokazuje, da je uspešno opravil kolesarski izpit. Otroci se po Zakonu o varnosti cestnega prometa ne smejo voziti ...

www.oszrece.net

Kolesarski izpit - Agencija za varnost v prometu

Kolesarski izpit. Kolo je eno najbolj priljubljenih prevoznih sredstev otrok, saj jim pomeni hkrati igralo in prevozno sredstvo. Kolo je tudi prvo prevozno sredstvo ...

www.avp-rs.si

Kolesarski izpiti v 5. razredu OŠ - OŠ Draga Kobala Maribor

Skupna naloga šole in staršev oziroma skrbnikov je, da v okviru zakonskega določila presodijo, kdaj je učenec telesno in umsko sposoben za samostojno vožnjo s ...

www.os-dragakobala.si