Testi per autoshkoll 2013 calendar

Poizvedba opravljena dne 01.03.15

NUK, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE. 164. BAJC, Dušan Fizika za srednje šole. Del 2, Fizikalni priročnik, rešene naloge, naloge, testi, fizikalne vaje / Dušan Bajc.

www.nuk.uni-lj.si