Testi iz fizike

Poizvedba opravljena dne 27.11.14

Nekaj predlogov nalog iz fizike za preizkuse znanja

Ime in priimek : Razred in oddelek: Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred B. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom !

www.pef.uni-lj.si

Testi za preverjanje znanja iz fizike / fizika / Osnovna ...

Najbolj priljubljena učbeniška kompleta za osnovnošolsko fiziko nista samo posodobljena, temveč temeljito prenovljena in izboljšana. Čas je za novo MOJO PRVO ...

www.modrijan.si

Inštrukcije za osnovne šole, srednje šole, gimnazije in ...

JEZIKOVNI TEČAJI-vpis v spomladanski semester. Do 20.01.2015 poteka vpis v JEZIKOVNE TEČAJE iz ANGLEŠČINE, NEMŠČINE, ITALIJANŠČINE, ŠPANŠČINE in FRANCOŠČINE

www.instrukcijehorizont.si