Testi iz fizike

Poizvedba opravljena dne 30.06.16

Nekaj predlogov nalog iz fizike za preizkuse znanja

Ime in priimek : Razred in oddelek: Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred B. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom !

www.pef.uni-lj.si

Testi za preverjanje znanja iz fizike / fizika / Osnovna ...

Modrijan založba, d.o.o. Poljanska cesta 15, 1000 Ljubljana telefon: 01/236 46 00 brezplačna številka: 080 23 64

www.modrijan.si

RIC, državni izpitni center, splošna matura, poklicna matura

RIC, državni izpitni center, splošna matura, poklicna matura, nacionalno preverjanje znanja, tuji jeziki za odrasle, nacionalne poklicne kvalifikacije

www.ric.si