Testi iz fizike

Poizvedba opravljena dne 03.08.15

Testi za preverjanje znanja iz fizike / fizika / Osnovna ...

Priporočamo učiteljem kemije v osnovni in srednji šoli, saj utegnejo zanimivostim, ki jih je mogoče prebrati v njem in jih boste zaman iskali v učbenikih ...

www.modrijan.si

Nekaj predlogov nalog iz fizike za preizkuse znanja

Ime in priimek : Razred in oddelek: Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred B. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom !

www.pef.uni-lj.si

Kontrolne naloge - Arnes: Arnes

rajko.dudaric@guest.arnes.si. tanja.gabrscek@guest.arnes.si. zorislava.sevsek@guest.arnes.si. marinka.span@guest.arnes.si

www2.arnes.si