Testi iz fizike

Poizvedba opravljena dne 12.02.16

Nekaj predlogov nalog iz fizike za preizkuse znanja

Ime in priimek : Razred in oddelek: Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred B. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom !

www.pef.uni-lj.si

Testi za preverjanje znanja iz fizike / fizika / Osnovna ...

Priporočamo učiteljem kemije v osnovni in srednji šoli, saj utegnejo zanimivostim, ki jih je mogoče prebrati v njem in jih boste zaman iskali v učbenikih ...

www.modrijan.si

RIC, državni izpitni center, splošna matura, poklicna matura

RIC, državni izpitni center, splošna matura, poklicna matura, nacionalno preverjanje znanja, tuji jeziki za odrasle, nacionalne poklicne kvalifikacije

www.ric.si