Test geografija 7.razred azija

Poizvedba opravljena dne 23.04.14

ogaar, Raziskujem NOVI SVET 8 - 9letka | Devetletka

4 OKOLI SVETA 2. del Učitelj učencem predstavi, kam vse so že oziroma še bodo potovali: 6. razred: Zemlja in vesolje 7. razred: Evropa in Azija

www.devetletka.net

Devetka.net

Zbirka spletnih nalog ... Kako država postane članica EU?: Vsaka država, ki želi postati članica Evropske unije, mora izpolniti kar nekaj zahtev in postopek ...

www.devetka.net