Test angleščina 4.razred

Poizvedba opravljena dne 30.07.15

Food (hrana) - angleščina za 4. razred

Listen and find the picture. Poslušaj in najdi sliko. exercises

www2.arnes.si

Numbers 0-10 (števila) - angleščina za 4 . razred

Games (vocabulary, spelling, grammar, questions and answers). Igre (besedišče, črkovanje, slovnica, vprašanja in odgovori) exercises

www2.arnes.si

Spletne učilnice OŠ Koroška Bela

Vstopili ste v spletno učilnico OŠ Koroška Bela Jesenice. V svetu prihodnosti bodo nepismeni tisti, ki se ne bodo naučili učiti. Alvin Toffler

ucilnica.oskoroskabela.si