Test angleščina 4.razred

Poizvedba opravljena dne 02.03.15

Numbers 0-10 (števila) - angleščina za 4. razred

Games (vocabulary, spelling, grammar, questions and answers). Igre (besedišče, črkovanje, slovnica, vprašanja in odgovori) exercises

www2.arnes.si

At school (v šoli) - angleščina za 4. razred

M emory for one or two players. Spomin za enega ali dva igralca. exercises

www2.arnes.si

Priprave.net / brskanje priprav

Priprave.net je spletna stran z učnimi pripravami za predšolsko vzgojo, razredni pouk in nadaljnje šolanje, ki jih prispevate študentje, zaposleni učitelji ter ...

www.priprave.net