Test angleščina 4.razred

Poizvedba opravljena dne 20.09.14

Body (telo) - angleščina za 4. razred - Arnes: Arnes

Drag the word into the correct place. Povleci besedo na ustrezno mesto. exercises

www2.arnes.si

House (hiša) - angleščina za 4. razred - Arnes: Arnes

Memory. Spomin: exercises . Memory. Spomin: exercises

www2.arnes.si

Spletne učilnice OŠ Antona Globočnika Postojna

Spletne učilnice OŠ Antona Globočnika Postojna so v pripavi.

1219.gvs.arnes.si