Test angleščina 4.razred

Poizvedba opravljena dne 20.04.14

Numbers 0-10 (števila) - angleščina za 4. razred

Games (vocabulary, spelling, grammar, questions and answers). Igre (besedišče, črkovanje, slovnica, vprašanja in odgovori) exercises

www2.arnes.si

Body (telo) - angleščina za 4. razred - Arnes: Arnes

Drag the word into the correct place. Povleci besedo na ustrezno mesto. exercises

www2.arnes.si

Angleščina 5. in 6. razred – Project 1 | Angleščina

Dodatni materiali za knjigo Project 1 (tretja izdaja) - slovnica, besedišče, slušno razumevanje, izgovorjava,vmesni testi in jezikovne igre ter ...

jeziki.wordpress.com