Naloge iz fizike za 8 razred test

Poizvedba opravljena dne 27.08.14

Rešene naloge iz fizike 2 Toplota, nihanje in valovanje ...

Rešene naloge iz fizike 2 Toplota, nihanje in valovanje Za srednje šole: Avtor: Dejan Zupan Del zbirke: Rešene naloge iz fizike

www.ataja.si

Nekaj predlogov nalog iz fizike za preizkuse znanja

Ime in priimek : Razred in oddelek: Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred B. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom !

www.pef.uni-lj.si

8. razred / Osnovna šola / Šolski program / Šolski ...

Delovni zvezek je pomembno dopolnilo istoimenskemu učbeniku, saj prinaša obilico nadvse pestrih in zanimivih nalog za utrjevanje, preverjanje in razširjanje ...

www.modrijan.si