Naloge iz fizike za 8 razred test

Poizvedba opravljena dne 23.09.14

Nekaj predlogov nalog iz fizike za preizkuse znanja

Ime in priimek : Razred in oddelek: Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred B. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom !

www.pef.uni-lj.si

8. razred / Osnovna šola / Šolski program / Šolski ...

Delovni zvezek je pomembno dopolnilo istoimenskemu učbeniku, saj prinaša obilico nadvse pestrih in zanimivih nalog za utrjevanje, preverjanje in razširjanje ...

www.modrijan.si

Roman Brvar | Iz prakse za prakso

Knjiga Dotik znanja s podnaslovom Slepi in slabovidni učenci v inkluzivni šoli, je aktualna in dobra informacija za učitelja, ki uči v inkluzivni šoli.

vkljucitev.wordpress.com