Naloge iz fizike za 8 razred test

Poizvedba opravljena dne 26.12.14

Nekaj predlogov nalog iz fizike za preizkuse znanja

Ime in priimek : Razred in oddelek: Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred B. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom !

www.pef.uni-lj.si

8. razred / Osnovna šola / Šolski program / Šolski ...

Delovni zvezek je pomembno dopolnilo istoimenskemu učbeniku, saj prinaša obilico nadvse pestrih in zanimivih nalog za utrjevanje, preverjanje in razširjanje ...

www.modrijan.si

Razred: - 9letka | Devetletka

Razred: 4. Učiteljica ... Podam navodila za reševanje naloge v delovnem zvezku, str.8. ... Uporabim tudi vprašanja za ponavljanje iz 1.natisa DZ.

www.devetletka.net