Naloge iz fizike za 8 razred test

Poizvedba opravljena dne 25.10.16

Nekaj predlogov nalog iz fizike za preizkuse znanja

Ime in priimek : Razred in oddelek: Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred B. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom !

www.pef.uni-lj.si

POVEZAVE … | OSNOVNA ŠOLA DRSKA

1. ENCIKLOPEDIJA MATEMATIKE: http://sl.wikipedia.org/wiki/Matematika – prosta enciklopedija; 2. GEOMETRIJSKA TELESA: http://www2.arnes.si/~osljtrb1s – oglata in ...

www.os-drska.si

Nadarjeni učenci | OSNOVNA ŠOLA DRSKA

Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci s posebnimi potrebami. Šola jim prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v ...

www.os-drska.si