Naloge iz fizike za 8 razred test

Poizvedba opravljena dne 13.02.16

Nekaj predlogov nalog iz fizike za preizkuse znanja

Ime in priimek : Razred in oddelek: Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred B. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom !

www.pef.uni-lj.si

Fizika na OŠ Polje - Fizika

NALOGE Naloge so namenjene učencem - namesto delovnega zvezka. Na strani 8. razred najdete domače naloge za učence 8. razreda, na strani 9. razred pa naloge za ...

fizpolje.weebly.com

Nadarjeni učenci | OSNOVNA ŠOLA DRSKA

Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci s posebnimi potrebami. Šola jim prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v ...

www.os-drska.si