Naloge iz fizike za 8 razred test

Poizvedba opravljena dne 24.03.17

Nekaj predlogov nalog iz fizike za preizkuse znanja

Ime in priimek : Razred in oddelek: Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred B. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom !

www.pef.uni-lj.si

POVEZAVE … | OSNOVNA ŠOLA DRSKA

1. ENCIKLOPEDIJA MATEMATIKE: http://sl.wikipedia.org/wiki/Matematika – prosta enciklopedija; 2. GEOMETRIJSKA TELESA: http://www2.arnes.si/~osljtrb1s – oglata in ...

www.os-drska.si