Naloge iz fizike za 8 razred test

Poizvedba opravljena dne 03.05.15

Nekaj predlogov nalog iz fizike za preizkuse znanja

Ime in priimek : Razred in oddelek: Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred B. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom !

www.pef.uni-lj.si

Kontrolne naloge - Arnes: Arnes

rajko.dudaric@guest.arnes.si. tanja.gabrscek@guest.arnes.si. zorislava.sevsek@guest.arnes.si. marinka.span@guest.arnes.si

www2.arnes.si

8. razred / Osnovna šola / Šolski program / Šolski program ...

Delovni zvezek je pomembno dopolnilo istoimenskemu učbeniku, saj prinaša obilico nadvse pestrih in zanimivih nalog za utrjevanje, preverjanje in razširjanje ...

www.modrijan.si