Naloge iz fizike za 8 razred test

Poizvedba opravljena dne 25.10.14

Nekaj predlogov nalog iz fizike za preizkuse znanja

Ime in priimek : Razred in oddelek: Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred B. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom !

www.pef.uni-lj.si

8. razred / Osnovna šola / Šolski program / Šolski ...

Delovni zvezek je pomembno dopolnilo istoimenskemu učbeniku, saj prinaša obilico nadvse pestrih in zanimivih nalog za utrjevanje, preverjanje in razširjanje ...

www.modrijan.si

Razred: 6 - 9letka | Devetletka

reši tudi zahtevnejše naloge iz obratnega sorazmerja. ... Tudi tukaj najprej ugotovimo vrednost za enoto ... Razred: 6 Razred: 6 ...

www.devetletka.net