Naloge iz fizike za 8 razred test

Poizvedba opravljena dne 04.12.16

Nekaj predlogov nalog iz fizike za preizkuse znanja

Ime in priimek : Razred in oddelek: Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred B. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom !

www.pef.uni-lj.si

POVEZAVE … | OSNOVNA ŠOLA DRSKA

1. ENCIKLOPEDIJA MATEMATIKE: http://sl.wikipedia.org/wiki/Matematika – prosta enciklopedija; 2. GEOMETRIJSKA TELESA: http://www2.arnes.si/~osljtrb1s – oglata in ...

www.os-drska.si

Učiteljska.net

Tematske križanke in druge uganke so dober pripomoček za spodbujanje uporabe pisnih virov. Učencem na zabaven način približamo branje in razumevanje besedila in ...

www.uciteljska.net