Naloge iz fizike za 8 razred test

Poizvedba opravljena dne 25.07.14

Nekaj predlogov nalog iz fizike za preizkuse znanja

Ime in priimek : Razred in oddelek: Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred B. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom !

www.pef.uni-lj.si

7. razred - Nada Šiling

READING COMPREHENSION (bralno razumevanje) Myths and legends (miti in legende) Reading Comprehension (veliko vaj za bralno razumevanje z rešitvami,naloge so ...

nadasiling.weebly.com

8. razred / Osnovna šola / Šolski program / Šolski ...

Najbolj priljubljena učbeniška kompleta za osnovnošolsko fiziko nista samo posodobljena, temveč temeljito prenovljena in izboljšana. Čas je za novo MOJO PRVO ...

www.modrijan.si