Nacionalno testiranje za 4.razred 2013.

Poizvedba opravljena dne 20.09.14

iRokus

Skrbnik je oseba, ki jo šola pooblasti, da namesto posameznih učiteljev opravi nakupe uporabniških licenc za šolo in dodeli kupljene licence posameznim učiteljem ...

www.irokus.si

Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica

V OŠ Staneta Žagarja Lipnica se pridružujemo projektu RECIKLIRANJE ZA NASMEH. Zaščita okolja in veselje do življenja za bolne in trpeče ljudi se v tem projektu ...

www.os-lipnica.si

Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin

Prireditev ob zaključku likovnega natečaja »Varna pot v šolo« in preventivne akcije »Varno na poti : 03.12.2008

www.os-tolmin.si