Nacionalno testiranje za 4.razred 2013.

Poizvedba opravljena dne 02.09.14

Založba Ataja

V šolskem letu 2013/2014 bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja tudi iz naslednjih predmetov: SLOVENŠČINE

www.ataja.si

iRokus

Skrbnik je oseba, ki jo šola pooblasti, da namesto posameznih učiteljev opravi nakupe uporabniških licenc za šolo in dodeli kupljene licence posameznim učiteljem ...

www.irokus.si

Osnovna sola Franceta Preserna Kranj

september / osveženo 19. 8. 2014: DOGODKI V TEM, V PREJŠNJEM MESECU IN V NASLEDNJEM MESECU: 01.09. Odhod učencev 7. b razreda v Marindol ob 7.00.

www.sfpkr.si