Nacionalno testiranje za 4 razred 2013

Poizvedba opravljena dne 20.01.17

Oda

Na današnji že 35. podelitvi Slovenskih oskarjev za embalažo 2014 je slavila izvirska voda Oda. Prestižno nagrado je dobila za prenovljeno 0,5l in 1,5l plastenko ...

www.oda.si

Novo objavljeno II. - Tatjana Malec

Stanje duha ne vključuje tiste vzgibanosti, ki bi jo Primorska potrebovala po svoji zgodovinski raznarodovalni zgodbi in trdnosti, ki bi zagotavljala njen obstoj v ...

www.tatjana-malec.si

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 ...

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16–25). SOP 2016-01-0999. EVA 2014-2711-0003. EPA 0972-VII

www.pisrs.si