Nacionalno testiranje za 4 razred 2013

Poizvedba opravljena dne 26.01.15

OŠ VALENTINA VODNIKA

Oš Valentina Vodnika, Adamičeva 16, ljubljana, tel. tajništvo:015007150

www.o-vvodnika.lj.edus.si

Osnovna sola Franceta Preserna Kranj

19.01. Vpis v prvi razred za naslednje šolsko leto za otroke rojene leta 2009 bo po spodnjem razporedu. Vpis bo na matični šoli Zlato polje za matično in ...

www.sfpkr.si

OSNOVNA ŠOLA DRSKA | Šola, odprta za znanje, razvija ...

Šola, odprta za znanje, razvija čut do okolja, krepi osebnostno rast in sprejema drugačnost.

www.os-drska.si