Matematike mature 2009 teste

Poizvedba opravljena dne 21.04.14

Projekt Razvoj naravoslovnih kompetenc

Predstavitev projekta na Konferenci naravoslovnih učiteljev v Laškem. Ena izmed največjih delavnic za usposabljanje učiteljev in predstavitev projekta je ...

kompetence.uni-mb.si

Starševstvo + » Kam se vpisati?

Zdaj je čas vpisov v srednje šole in nemalo otrok se je znašlo v primežu lastnih želja ter pričakovanj svojih staršev. Prijateljičin sin se je odločil za ...

katarina.blog.siol.net

jul - sept 2012 | Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper

0 sploŠno; 004 raČunalniŠtvo; 02 knjiŽniČarstvo; 1 filozofija; 133 okultizem, okultne vede, horoskopi; 159.9 psihologija; 2 verstvo, bogoslovje; 30 socialna ...

www.kp.sik.si