Matematike mature 2009 teste

Poizvedba opravljena dne 30.07.15

Fakulteta za računalništvo in informatiko | Filternet

Glavna dejavnost Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je vzgoja računalniških strokovnjakov različnih profilov

filternet.si

VIDEO: Izračun točk za vpis na srednjo šolo | Filternet

Točke za vpis na srednjo šolo so pomembne na tistih srednjih šolah, ki bodo imele omejitev vpisa (tiste, kjer je prijavljenih več učencev kot je razpisanih mest).

filternet.si

Projekt Razvoj naravoslovnih kompetenc

IOSTE 2010. The relationship between student leisure activities and development . of higher coginitive levels

kompetence.uni-mb.si