Kolesarski izpit testi

Poizvedba opravljena dne 29.11.15

zapisnik 2. sestanka SS OŠ BL - 204.gvs.arnes.si

ZAPISNIK 2. sestanka Sveta staršev Osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob Paki, ki je bil v torek, 18. maja 2010 ob 17.30 uri v zbornici šole.

204.gvs.arnes.si