Kolesarski izpit testi download

Poizvedba opravljena dne 14.02.16

Zavodov katalog nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ...

Zavodov katalog nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2015/2016 Besedilo pripravila: Brigita Žarkovič Adlešič in Primož Plevnik

www.zrss.si