Fizika 8 razred sile test

Poizvedba opravljena dne 25.09.16

Nekaj predlogov nalog iz fizike za preizkuse znanja

Ime in priimek : Razred in oddelek: Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred B. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom !

www.pef.uni-lj.si

vedez.dzs.si

RAZRED: 8. Poučuje: Ravnatelj/-ica: ... 1. test, str. 22–23. MEDPREDMETNA POVEZAVA. ... Sile (električna sila, sila na daljavo)

vedez.dzs.si

Publikacija STŠ ŠC Kranj za šolsko leto 2015/2016 by ŠC ...

Srednja tehniška šola Šolski center Kranj. PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016. 1