Fizika 8 razred sile test

Poizvedba opravljena dne 04.12.16

Test z rešitvami: Sila, tlak (drugi test v 8 - Fizika.si

Test: Sila, tlak 1. Jožek je težak 390 N in nosi nahrbtnik z maso 3,5 kg. S kolikšno silo pritiska nahrbtnik na Jožeka? Odgovor ("odkriješ" ga tako, da se z ...

www.fizika.si

Nekaj predlogov nalog iz fizike za preizkuse znanja

Ime in priimek : Razred in oddelek: Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred B. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom !

www.pef.uni-lj.si

Spletne naloge - uciteljska.net

1. november: Kviz se navezuje na elektronsko prosojnico Vsi sveti. Lahko ga uporabite tudi samostojno. 10 največjih držav: Deset največjih držav.

uciteljska.net