Fizika 8 razred sile test

Poizvedba opravljena dne 24.03.17

Nekaj predlogov nalog iz fizike za preizkuse znanja

Ime in priimek : Razred in oddelek: Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred B. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom !

www.pef.uni-lj.si

Spletne naloge - uciteljska.net

1. november: Kviz se navezuje na elektronsko prosojnico Vsi sveti. Lahko ga uporabite tudi samostojno. 10 največjih držav: Deset največjih držav.

uciteljska.net

Devetka.net

Utrjujmo branje - poišči besedo!: Najprej preberi besede in jih zapiši. Nato izpolni mrežo. Nekaj črk je že vpisanih. Matematični Kenguru 4: 25 nalog v spletni ...

www.devetka.net