Fizika 8 razred sile test

Poizvedba opravljena dne 01.07.16

Nekaj predlogov nalog iz fizike za preizkuse znanja

Ime in priimek : Razred in oddelek: Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred B. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom !

www.pef.uni-lj.si

vedez.dzs.si

RAZRED: 8. Poučuje: Ravnatelj/-ica: ... 1. test, str. 22–23. MEDPREDMETNA POVEZAVA. ... Sile (električna sila, sila na daljavo)

vedez.dzs.si

Spletne naloge - uciteljska.net

1. november: Kviz se navezuje na elektronsko prosojnico Vsi sveti. Lahko ga uporabite tudi samostojno. 10 največjih držav: Deset največjih držav.

uciteljska.net