Fizika 8 razred sile test

Poizvedba opravljena dne 09.10.15

Test z rešitvami: Sila, tlak (drugi test v 8. razredu OŠ)

Test: Sila, tlak 1. Jožek je težak 390 N in nosi nahrbtnik z maso 3,5 kg. S kolikšno silo pritiska nahrbtnik na Jožeka? Odgovor ("odkriješ" ga tako, da se z ...

www.fizika.si

Nekaj predlogov nalog iz fizike za preizkuse znanja

Ime in priimek : Razred in oddelek: Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred B. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom !

www.pef.uni-lj.si

Knjižne novosti

53 FIZIKA. 104. ALUJEVIČ, Andro. Elasto-plastomehanika : [skripta]. Maribor: Tehniška fakulteta, 1991. I, 141 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24176896]

www.ctk.uni-lj.si